Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

       Przedszkole Samorządowe Nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim czynne jest:
                                od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 16.30


* przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy,
* interesantów przyjmuje dyrektor przedszkola/ w razie nieobecności
   dyrektora, wicedyrektor /,
* interesanci przyjmowani są każdego dnia od godz. 8.00 do 11.00,
* informacje mogą być udzielane telefonicznie / 44/ 646-76-83 ,
* podania , wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:

                          Przedszkole Samorządowe nr 19
                                         ul. Belzacka 97 d
                                      97-300 Piotrków Tryb.
                         odpowiada: Bogumiła Zątak

wytworzył: Bogumiła Zątak

wprowadził: administrator

data: 11-12-2012

data: 11-12-2012

data: 11-12-2012Rejestr zmian strony