Guziki

Status prawny

Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Gminy Piotrków Trybunalski, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 • Organem prowadzącym jest: Miasto Piotrków Trybunalski
 • Organem nadzoru pedagogicznego jest: Łódzki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Orzeczenie  w sprawie organizacji przedszkola z  dnia 1 grudnia 1984 r.
  Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz.160), oraz zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 stycznia 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji placówek wychowania przedszkolnego (Dz.U.MOiW Nr 1(82,poz.1)- Urząd Miejski w Piotrkowie Tryb. Wydział Oświaty i Wychowania ustala: Placówka przedszkolna zlokalizowana przy ulicy Belzackiej 97 jest Państwowym Przedszkolem , któremu nadaje się Nr 19. Organizację pracy i liczbę nauczycieli ustala się na podstawie zatwierdzonego projektu organizacyjnego przedszkola.
  Powyższe obowiązuje od dnia 3 grudnia 1984 roku.
  Z upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Inspektor Oświaty i Wychowania
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe( Dz. U. z 11.01.2017 r. poz.59),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 )
 4. Statut PS nr 19
 5. Uchwała nr XL/520/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-12-2017 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

24-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

12-03-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 571