Guziki

Opłaty

Opłata miesięczna za przedszkole od 1 września 2018 roku

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXI/413/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 roku.

Opłata za pobyt dziecka w wieku do 5 lat składa się z dwóch części:

  • stawka żywieniowa - 6,50 zł za trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek);
  • 1,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

Bezpłatne nauczanie,wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach 8.00 - 13.00.

Dzieci 6 - letnie, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uiszczają wyłącznie opłatę za wyżywienie.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obniżana jest o 50% na drugie i każde następne dziecko w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z rodziny.

Rodzice dokonują opłat w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy do dnia 10-go każdego miesiąca.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-08-2018 - Edycja treści.

24-08-2017 - Edycja treści.

06-09-2015 - Edycja treści.

24-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-09-2013 - Edycja treści.

18-01-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

18-05-2011 - Edycja treści.

27-04-2011 - Edycja treści.

27-01-2011 - Edycja treści.

23-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 615