Guziki

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE W ROKU SZKOLNYM 2018/19

  • Religia - 2 razy w tygodniu po 30 minut dla dzieci 6 letnich.
  • Rytmika – 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup odpowiednio 15 minut (3 i 4 latki) lub 30 minut (5 i 6 latki ).
  • Nauka pływania na basenie OSiR - 1 raz w tygodniu dla dzieci 6 letnich.
  • Język angielski w ramach realizacji podstawy programowej realizowany jest 2 razy w tygodniu (15 minut w grupie dzieci 3 i 4 letnich i 30 minut w grupie dzieci 5 i 6 letnich )

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są z dziećmi zajęcia logopedyczne w wymiarze 1 raz w tygodniu po 45 minut.

Wszystkie zajęcia odbywają się za pisemną zgodą rodziców ( prawnych opiekunów )

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-09-2018 - Edycja treści.

09-08-2017 - Edycja treści.

26-07-2016 - Edycja treści.

06-09-2015 - Edycja treści.

24-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-09-2013 - Edycja treści.

21-10-2011 - Edycja treści.

03-03-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 545