Guziki

Zarządzenia

Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora PS nr 19 w roku 2017

L.p.

Data

Numer zarządzenia

W jakiej sprawie

19.

30.06.2017

19/2017

Termin rady pedagogicznej.

18.

29.06.2017

18/2017

W sprawie zmiany zakładowego planu kont.

17.

29.06.2017

17/2017

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

16.

29.06.2017

16/2017

Wprowadzenie zasad ewidencji składników rzeczowych

15.

10.04.2017

15/2017

Wprowadzenie regulaminu rekrutacji.

14.

21.03.2017

14/2017

Powołanie komisji rekrutacyjnej.

13.

16.02.2017

13/2017

W sprawie dokonania samooceny kontroli zarządczej

12.

16.02.2017

12/2017

Aneks do Regulaminu Pracy.

11.

16.02.2017

11/2017

Aneks do Regulaminu Organizacyjnego.

10.

02.02.2017

10/2017

Termin rady pedagogicznej.

9.

01.02.2017

9/2017

W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.

8.

01.02.2017

8/2017

Wprowadzenie instrukcji w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych.

7.

01.02.2017

7/2017

Wprowadzenie zasad ewidencji materiałowej i magazynowej.

6.

01.02.2017

6/2017

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego.

5.

01.02.2017

5/2017

Instrukcja w sprawie prowadzenia gospodarki żywieniowej.

4.

01.02.2017

4/2017

Wprowadzenie instrukcji kasowej.

3.

01.02.2017

3/2017

Wprowadzenie instrukcji windykacji należności.

2.

01.02.2017

2/2017

W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych.

1.

01.02.2017

1/2017

Wprowadzenie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 185