Guziki

Pracownicy Obsługi i Administracji

Przedszkole zatrudnia pracowników  obsługowych

Przedszkole zatrudnia 13 pracowników niepedagogicznych.

  • 1 intendent
  • 7 woźnych
  • 1 kucharka
  • 2 pomoce kucharki
  • 2 pomoce nauczyciela
  • 1 dozorca.

Kompetencje znajdziesz w Statucie, rozdział V "Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola", paragraf 11 i 12.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-08-2018 - Edycja treści.

16-12-2017 - Edycja treści.

09-08-2017 - Edycja treści.

26-07-2016 - Edycja treści.

16-02-2016 - Edycja treści.

06-09-2015 - Edycja treści.

24-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-03-2014 - Edycja treści.

04-09-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 588