Guziki

Budżet

Plan finansowy dochodów i wydatków

Plan finansowy w pełnej klasyfikacji budżetowej przedszkola na 2017 r. ustalony został zgodnie z załącznikiem nr 49/A do Zarządzenia Nr 518 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planów finansowych na 2017 rok. Wynosi – 1 704 374,00

Kwota przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników ,
 • dodatkowe wynagrodzenia roczne
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • wynagrodzenia bezosobowe
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • zakup środków dydaktycznych i książek
 • zakup energii
 • zakup usług zdrowotnych,
 • zakup pozostałych usług,
 • zakup usług dostępu do sieci Internet
 • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • szkolenia pracowników,
 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
 • stołówki szkolne i przedszkolne

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-09-2017 - Edycja treści.

05-09-2015 - Edycja treści.

24-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

13-09-2013 - Edycja treści.

10-10-2012 - Edycja treści.

23-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 553